Schoolkosten en ouderbijdrage

Naar school gaan kost geld. Deze kosten worden grotendeels door de overheid betaald. Er zijn echter kosten die niet door de overheid worden vergoed. Meer informatie vind je in de regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage schooljaar, die hieronder als pdf-document is te downloaden.

Regeling schoolkosten VMBO-groen (pdf download)

Het is mogelijk om een verzoek te doen voor een betalingsregeling of tot kwijtschelding van de schoolkosten:

Verzoek kwijtschelding of betalingsregeling (pdf download)
(Voor een juiste weergave dit formulier downloaden met Internet Explorer of Mozilla Firefox)

Notitie verzekeringen

Stichting Leergeld

Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Een aanvraag doen kan via deze link.  

Bijna 18?

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Dan kun je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Dit kan alleen voor een voltijdopleiding. Kijk hier voor meer informatie: https://duo.nl/particulier/18-jaar-worden/