Wist je dat...

Wist je dat alle MBO en HBO scholen in Friesland mee gaan doen aan de Elfwegentocht?


Wist je dat de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli is, en dat heel Friesland dan alleen rijdt op duurzame vervoersmiddelen?


Wist je dat al meer dan 100 bedrijven mee gaan doen aan de Elfwegentocht?


Wist je dat we nog goede ideeën nodig hebben om ook met Nordwin College een succes te maken van de Elfwegentocht?


Wist je dat er twee grote bedrijvennetwerken in de provincie actief zijn met duurzaamheid - de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en Circulair Friesland?


Wist je dat Nordwin College is aangesloten bij Leren voor Morgen, en dat zij een interessante website hebben? http://lerenvoormorgen.org/


Wist je dat we bezig zijn met een onderzoek naar de Whole School Approach to sustainability, samen met Wageningen Universiteit?


Wist je dat de MBO 1&2 studenten uit Sneek naar de nieuwe klimaatfilm van Al Gore gaan - Truth to Power, de Waarheid aan de Macht?


Wist je dat we op het VMBO-groen in Buitenpost bloemstukjes maken van hergebruikt afval? Zo krijgt het afval een tweede leven!

Bloemstukje van hergebruikt afval


Wist je dat alle eerstejaars studenten van het MBO niveau 2 en entree, de keuzemodule duurzaamheid volgen? Ze krijgen daar opdrachten van en gaan op excursies! Zo proberen we de studenten te laten inzien dat duurzaamheid later ook van pas komt.


Wist je dat we op het VMBO-groen in Sneek de gouden schaal 2018 voor de gezonde schoolkantine al binnen hebben? 


Wist je dat we op het VMBO-groen in Sneek apart blikjes inzamelen en dat de leerlingen die zelf kunnen pletten met een speciaal apparaat?


Wist je dat het VMBO-groen in Sneek maar liefst 358 zonnepanelen op het dak heeft die volop duurzame energie opwekken?  


Wist je dat in bijna alle lokalen op het VMBO-groen in Sneek het licht automatisch uit gaat en we dus veel stroomkosten besparen?


 Wist je dat we in de lessen Voeding en Gezondheid gebruik maken van producten uit eigen schooltuin?


Wist je dat we in Heerenveen met ons eco-team de landelijke eco-bijeenkomst in Den Bosch hebben bezocht? Daar hebben we veel workshops gedaan en daar hebben we ook veel ideeën van gekregen!

ecoteam Heerenveen


Wist je dat alle locaties voor de tweede keer het bronzen en zilveren certificaat van Eco-Schools hebben behaald? Op naar de tweede Groene Vlag!Eco-Schools

 


Wist je dat alle locaties de milieubarometer hebben ingevuld? Hiermee kunnen wij zien hoeveel CO2 wij uitstoten en hoe wij de uitstoot kunnen verminderen.


Wist je dat de locaties Onderwijs Service Bureau MBO 3&4 en MBO Life Sciences Leeuwarden een speciale groene wand heeft? Deze voorziet zichzelf van water en zorgt voor lekker veel zuurstof!

Groene wand


Wist je dat onze locaties Leeuwarden en Heerenveen een gigantische watertank hebben? Hierin wordt regenwater opgevangen en dit wordt hergebruikt!


Wist je dat onze locatie in Buitenpost bezig is met het Anti-roken project? 


Wist je dat Nordwin Heerenveen ieder jaar mee doet met ‘The Battle of the Year’ waarin zij fanatiek voetballen tegen personeelsleden en andere leerlingen uit leerjaar 4?


Wist je dat de leerlingen onze locatie in Leeuwarden het Ecoteam inzetten als maatschappelijke stage?


Wist je dat leerlingen van VMBO Sneek een insectenhotel hebben gemaakt en deze hebben verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar het KWF?


Wist je dat de meeste mensen die stage hebben gelopen bij Nordwin College nu aan het werk zijn op het Onderwijs Service Bureau van Nordwin College?


Wist je dat de facilitair coördinator van Nordwin College bewust heeft gekozen voor een Citroën Cactus? Deze stoot namelijk maar 86 gram CO2 per km uit!


Wist je dat facilitair medewerker Klaas de Vries veel meer doet dan het onderhouden van het terrein en Nordwin College in Leeuwarden? Hij heeft bijvoorbeeld helemaal zelf een oud lokaal omgebouwd tot materialenkamer en is een grote fan van hergebruik; zo hoeft er bijna nooit iets nieuws aangeschaft te worden en gaan veel materialen al jaren mee!


Wist je dat ze op locatie Buitenpost fanatiek bezig zijn met duurzame mobiliteit? Een grote groep docenten is sportief en fietst elke dag naar school en samen hebben ze meegedaan aan het evenement ‘Sport op de As’ om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld.

Wielerploeg Nordwin


Wist je dat er een Nachttuin wordt gerealiseerd in Aldeboarn onder andere door onze locatie in Heerenveen? Deze tuin wordt geopend in het jaar van KHS 2018!


Wist je dat alle locaties van Nordwin College de Gezonde Kantineschaal van het Voedingscentrum hebben? Ze zijn hard op weg om ook alle deelcertificaten van de gezonde school in de wacht te slepen!


Wist je dat de locaties Sneek, Leeuwarden en Heerenveen van Nordwin College een watertappunt hebben? Hier kunnen leerlingen, studenten en medewerker de hele dag vers water tappen!


Wist je dat het project ‘De school die je voedt’ met succes is afgerond? Steeds vaker vinden we fruit, volkoren producten, fair trade producten, eigen geteelde producten en streek- en seizoensgebonden producten in de kantine.


Wist je dat onze locatie in Leeuwarden de norm heeft dat 25% van een vak gaat over duurzaamheid? Hierdoor krijgt iedere student in elk vak te maken met duurzaamheid.


Wist je dat al onze locaties bijna alleen maar printen op papier met een milieukeurmerk? Onze locatie Centrale Diensten heeft zelfs de ambitie heeft om een paperless office te worden!


Wist je dat duurzaamheid zelfs een plekje heeft gekregen in de lessen wiskunde op onze locatie Buitenpost? Leerlingen in klas 3 & 4 meten het energieverbruik en denken na over hoe dit verminderd kan worden en maken hier een wiskundig verslag van.


Wist je dat onze locaties Leeuwarden, Buitenpost en Heerenveen een lokaal hebben volgens het Lego concept? Duurzame innovatie heeft hier de volle aandacht!

Legolokalen Nordwin College


Wist je dat Nordwin College samen met de buurt en andere scholen het Potmarge gebied gaat herinrichten? Biodiversiteit en duurzaamheid hebben de volle aandacht!


Wist je dat Nordwin in totaal een kleine 100 zonnepanelen op haar daken heeft liggen en daar binnenkort nog 2.000 bij komen? Op onze locatie in Sneek liggen ze al te schitteren in de zon!

Zonnepanelen Sneek


Wist je dat docenten van Nordwin College Buitenpost een 7,6 scoren in het LAKS onderzoek? Dit is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde een 6,7!


Wist je dat VMBO Sneek ieder jaar meedoet aan het jeugddebat? Dit debat wordt ieder jaar georganiseerd door de Nationale Jeugd Raad.


Wist je dat er meer dan 400 bezoekers aanwezig waren tijdens de Dag van de Duurzaamheid op Nordwin College in Leeuwarden? Zelfs onze burgemeester Ferd Crone is langs geweest.

Dag van de Duurzaamheid 2016 - Ferd Crone, Heleentje Swart en Madelon van Kempen