Aanmelden Infoavond locatie Leeuwarden

Graag meld ik mij/ons aan voor de Infoavond in Leeuwarden op woensdag 6 februari 2019 van 19.00 - 21.00 uur.