Instroom klas 3 - Een school waar jij je thuis voelt

Na 2 jaar de onderbouw op een andere school gevolgd te hebben, kun je bij ons instromen in klas 3. Samen met je ouders en je mentor of coach kies je een leerweg. Deze leerweg geeft jouw niveau aan. Ook kies je een keuzepakket. Welk keuzepakket je ook kiest, je kunt met je VMBO-groen diploma naar elke MBO-opleiding.

Leerwegen = Leerniveau 

De vier leerwegen van VMBO-groen in de bovenbouw zijn:

1a. Basisberoepsgerichte Leerweg = BBkeuzepakketten.jpg
Via deze leerweg kun je naar een MBO-opleiding niveau 2.

1b. Basisberoepsgerichte leerweg via VM2 = BB-VM2
Via deze leerweg ga je na de onderbouw direct door met een MBO-opleiding niveau 2.

2. Kaderberoepsgerichte Leerweg = KB
Via deze leerweg kun je naar een MBO-opleiding niveau 3 of 4.

3. Gemengde Leerweg = GL
Via deze leerweg kun je naar een MBO-opleiding niveau 4.

4. Theoretische Leerweg = TL
Via deze leerweg kun je naar een MBO-opleiding niveau 4 en naar HAVO 4.

Theoretische leerweg

In de derde klas kun je, afhankelijk van je mogelijkheden, bij ons de Gemengde Leerweg doen met een extra theorievak. Als je alle zeven vakken succesvol afsluit, dan zorgen wij ervoor dat je naast je diploma van de Gemengde Leerweg ook je diploma van de Theoretische Leerweg ontvangt. Hiermee ben je dan ook toelaatbaar tot HAVO 4. 

Vakrichting = verdieping

In de bovenbouw kies je een vakrichting die jou interessant lijkt. Een richting waar je meer over wilt weten. Je kunt kiezen uit deze 7 keuzepakketten:

* Zie voor uitleg over de Theoretische leerweg de tekst hierboven 'Theoretische leerweg'.

Praktijk in de bovenbouw

Voor de 3e en 4e klas kies je bij ons een keuzepakket dat jou leuk lijkt. Je gaat dan ook stagelopen bijeen bedrijf dat hierbij goed aansluit.

Sportklas LO2: voor sportieve doorzetters

In Sneek en Heerenveen kun je in leerjaar 3 en 4 kiezen voor het sportieve vak LO2, Lichamelijke Opvoeding 2. Dit vak is speciaal bedoeld voor leerlingen die in hun vervolgopleiding verder willen met sport en bewegen. Het is de ideale voorbereiding voor opleidingen in de sectoren defensie, gezondheidszorg, politie, marechaussee en sportonderwijs (CIOS en ALO).