VMBO-groen bovenbouw

Wat krijg je in de bovenbouw?
Het VMBO bestaat uit 10 profielen. Op Nordwin College kun je het profieldeel Groen doen. Je krijgt een combinatie van AVO-vakken en een beroepsgericht programma. Dit programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte vakken (keuzepakket).

AVO-vakken
Je krijgt les in de volgende vakken:
> Nederlands
> Engels
> Wiskunde
> Maatschappijleer (je krijgt geen examen, maar je moet wel een voldoende halen)
> Lichamelijke opvoeding (LO)
> Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
> Rekentoets
> Keuze uit Biologie of Natuurkunde (BB/KB)
> Keuze uit Algemene economie, Duits, Biologie, Natuurkunde, LO2 (GL minimaal 1 keuze of als extra vak voor BB/KB)

Profieldeel Groen
Hierbij krijg je les in 4 modules:
> Module 1: Groene productie
> Module 2: Tussen productie en verkoop
> Module 3: Vergroening stedelijke omgeving
> Module 4: Groene vormgeving en verkoop

Keuzedeel
Naast de AVO-vakken en het profieldeel Groen kies je een keuzepakket dat je leuk vindt en waarover je meer wilt leren. Op de volgende pagina’s bij ‘Onze praktijk’ zie je uit welke keuzepakketten je kunt kiezen. Als je al twee jaar de onderbouw op een andere school hebt gedaan, kun je instromen in klas 3.
Geslaagd.jpg

Vervolgopleiding

Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar het MBO of de HAVO. Hieronder kun je zien naar welk niveau.

  • BB - MBO-opleiding niveau 2
  • KB - MBO-opleiding niveau 3 of 4
  • GL - MBO-opleiding niveau 4
  • TL - MBO-opleiding of HAVO 4


Praktijk in de bovenbouw

Voor de 3e en 4e klas kies je bij ons een keuzepakket dat jou leuk lijkt. Je gaat dan ook stagelopen bijeen bedrijf dat hierbij goed aansluit.

Oriëntatie maatschappij en bedrijfsleven

Wij vinden het belangrijk dat je je inzet voor de samenleving. Daarom doe je in de derde klas een maatschappelijke stage. Het gaat er hierbij om iets te leren en iets te doen voor anderen. Kijk voor meer informatie op www.keiindemaatschappij.nl.

Later wil je aan het werk bij een bedrijf, een winkel of een organisatie. Het is daarom belangrijk dat je in de leerjaren 3 en 4 al kennismaakt met verschillende beroepen en ervaart wat werken inhoudt. Wij zorgen dat je via stage ervaring op kan doen in de groene sector (bijvoorbeeld een kinderboerderij, een kwekerij of een bloemenzaak). Maar het is ook mogelijk om stage te lopen bij een bedrijf buiten de groene sector. Hierdoor krijg je een beeld van de praktijk. Dit helpt je bij het kiezen van een vervolgopleiding die bij jou past. 

Sportklas LO2: voor sportieve doorzetters

In Sneek en Heerenveen kun je in leerjaar 3 en 4 kiezen voor het sportieve vak LO2, Lichamelijke Opvoeding 2. Dit vak is speciaal bedoeld voor leerlingen die in hun vervolgopleiding verder willen met sport en bewegen. Het is de ideale voorbereiding voor opleidingen in de sectoren defensie, gezondheidszorg, politie, marechaussee en sportonderwijs (CIOS en ALO).