Onderbouw

De eerste 2 jaar bij ons op school noemen wij de onderbouw. Je krijgt les in theoretische en praktische vakken.

Je leert bij ons door het doen van ‘groene’ opdrachten. Want wat is er nou leuker dan na een biologieles daadwerkelijk zaden te zaaien en planten te verzorgen bij Plant & Productie. Door op deze manier te werken leer je sneller, begrijp je dingen beter en onthoud je ze langer. Nordwin website afbeelding Demi.jpgWil je ook graag weten hoe het bij ons is? Klik dan op bovenstaand plaatje en ga een dagje mee met Demi!

Meer dan een leslokaal

Een deel van de week zit je met je eigen klas en een docent in een leslokaal. Een ander deel van de week ben je met andere klassen aan het werk in een speciaal ingericht lokaal, waar ook computers staan. Hier werk je zelfstandig of in een groepje aan de opdrachten van je weekplanner. Op deze kaart staat alles wat in een week van je verwacht wordt. Als je vragen hebt, dan kun je terecht bij de docenten, maar ook bij je medeleerlingen. In de onderbouw werk je regelmatig met de iPad. Veel boeken kun je al gebruiken op deze iPad en ook leer je hoe je opdrachten kunt opzoeken, maken en inleveren via de Elektronische Leeromgeving (ELO). Door op deze manier aan het werk te gaan, leer je samen te werken, te plannen, maar ook zelfstandig(er) te leren en te werken.

 

 

 

 

Vakken

In de onderbouw krijg je les in:

Theorie

 • Nederlands
 • Fries (1e klas)
 • Engels
 • Duits (2e klas)
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Biologie en Natuur-/Scheikunde
 • Mens & Maatschappij


Praktijk

 • Kunst & Cultuur
 • Sport & Beweging
 • Praktische Sector Oriëntatie*

  * Zo noemen we de praktijkvakken in de 1e en 2e klas. Door deze vakken maak je uitgebreid kennis met de groene praktijk en de beroepen die daar bij horen.