Festival van het Leren

Voor wie?
Voor alle inwoners van Friesland, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. De Friese mbo- en hbo instellingen, St. Lezen en Schrijven, gemeenten, SW re-integratiebedrijven, vakbonden, UWV organiseren  in de maand september een scala aan activiteiten gericht op alle inwoners van Fryslân. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

De workshops
Ga naar http://www.festivalvanhetleren.nl/Regio-s/Workshops-Friesland/ en vind daar het zeer uitgebreide  en divers aanbod van gratis workshops in Friesland. Aanmelden kan via deze website.
Ook Nordwin College biedt workshops aan.

21 e eeuwse vaardigheden spel
Nordwin College MBO 3&4 heeft sinds twee jaar een loopbaanlijn voor alle studenten in ieder leerjaar. De loopbaanlijn bestaat uit drie individuele loopbaangesprekken per jaar, een stagebezoek en loopbaancoachlessen waarin studenten groepsgewijs werken aan de 21th century skills. De ontwikkeling die de student doormaakt wordt opgeslagen in het (digitale) portfolio. 
In de workshop gaan we kort in op de loopbaanlijn en het instrumentarium dat Nordwin College hierbij gebruikt. De focus van de workshop ligt echter op het met elkaar spelen van het spel van de 21ste eeuwse vaardigheden. |
De workshop is praktisch en dynamisch en geschikt voor iedereen!  

Datum en tijd:           Dinsdag 17 september, 15.00 – 16.30 uur  
Locatie:                     Nordwin College, Jansoniusstraat 2a Leeuwarden
Aanmelden:             Aanmelden via e.fernandes@nordwincollege.nl
http://www.festivalvanhetleren.nl/Regio-s/21e-eeuwse-vaardigheden-spel/index.php/

De levende tuin
We gaan een tuin / terrein inventariseren en aan de hand van het concept ‘De levende tuin’. Met het instrument de ‘vergroeningsbloem’ bepalen de cursisten waar en op welke manier deze tuin kan worden omgevormd. Workshop is ook echt wat het is, aan het werk, praktisch en interactief. Onderwerpen zijn o.a. biodiversiteit, voedsel/bloemen,  bodem, water, luchtkwaliteit, geuren en kleuren, educatie, duurzaamheid, Enz. Doel: inzicht krijgen in mogelijkheden tot verbeteren, verduurzamen van het groen.  

Datum en tijd:            17 september van 15.00 tot 17.00
Locatie:                      Nordwin College, Jansoniusstraat 2a Leeuwarden
Aanmelden:               Reinout Groot   r.groot@nordwincollege.nl
http://www.festivalvanhetleren.nl/Regio-s/De-levende-tuin/index.php/

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug