Presentatie profielwerkstuk GL/TL leerlingen van het Nordwin College Buitenpost

Op dinsdag 5 maart presenteerden 35 GL/TL leerlingen uit klas 4 hun profielwerkstuk. Veel leerlingen hadden een presentatie gemaakt over een opleiding welke zij na het VMBO willen gaan volgen. De presentatie is een verplicht onderdeel van de opleiding en moet met een voldoende of een goed worden afgesloten.
De avond is druk bezocht, er waren ruim 80 ouders, broers, zussen, pakes en beppes aanwezig. De hele avond is door de leerlingen zelf georganiseerd. Zo werd iedereen ontvangen met koffie/thee en zelf gebakken muffins, dit werd gedaan door twee leerlingen welke hun presentatie hielden over het starten van een eigen B&B.
Dit jaar was het starten van je eigen onderneming een populair onderwerp met toch verschillende uitwerkingen. Deze passie van deze jonge ondernemers ligt in de paardenwereld, de bouw, de horeca en de landbouw. Zo ook een jonge akkerbouwer die het ouderlijk schapenbedrijf wil overnemen en er een duurzaam akkerbouwbedrijf van wil maken. Defensie en politie hadden deze avond ook een prominente plek evenals sporten en bewegen. Rond half 10 werd de avond afgesloten en konden we met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagde avond!

Terug