Nordwin College focust zich op het bieden van goed onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs vindt Nordwin College voor haar leerlingen en studenten van groot belang.

Op dit moment bestaat er een vervelend arbeidsconflict tussen de Raad van Toezicht en de heer Stierhout (voorzitter College van Bestuur). Tijdens een rechtszaak hebben beide partijen ingestemd met mediation.

Om de kwaliteit te behouden, is mevrouw Dulfer aangesteld als waarnemend voorzitter College van Bestuur. Zo kan Nordwin College zich blijven focussen op het bieden van goed onderwijs.
 

Terug