Trots op VMBO-beoordeling Elsevier

Nordwin College verzorgt onder meer VMBO-groen onderwijs op de vier locaties in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. Jaarlijks vergelijkt Elsevier Weekblad de prestaties van alle middelbare scholen in Nederland. Dit jaar scoort Nordwin College in Buitenpost een ‘goed’ en op de andere drie locaties een ‘voldoende’.

 Elsevier beoordeelt volgens vier criteria
1. de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool.
2. de onderwijssnelheid in de onderbouw.
3. het bovenbouwsucces.
4. het examencijfer.

beoordeling elsevier 2020.png

Conclusies

  1. de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool

De onderwijspositie geeft aan in welke mate een school erin slaagt om leerlingen een trede hoger te brengen dan het schooladvies van de basisschool. Alle locaties scoren positief op dit criterium

  1. de onderwijssnelheid in de onderbouw

Hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas? De onderbouwsnelheid toont het percentage leerlingen dat onvertraagd in de bovenbouw begint. Zittenblijvers tellen negatief mee. Ook leerlingen die naar een andere vestiging of school vertrokken zijn meegerekend.  Uit dit overzicht blijkt dat er zeer weinig zittenblijvers zijn en/of leerlingen vertrokken zijn.


3.  het bovenbouwsucces

Hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw? Het bovenbouwsucces toont het percentage leerlingen dat het diploma haalt, dat overgaat naar een volgende klas van dezelfde schoolsoort dan wel naar eenzelfde of volgende klas van een hogere of een lagere schoolsoort. We zijn erg trots op de score van BB en KB in Buitenpost, maar in het algemeen zijn de scores van alle locaties boven 89% erg goed te noemen.

4. het examencijfer

Hoe goed of slecht zijn de examenresultaten? Het examencijfer toont het gemiddeld behaalde cijfer van alle leerlingen voor alle vakken bij het centraal examen. Buitenpost heeft een topscore van 3x 100%. De overige locaties laten zeer goede resultaten zien op BB en KB niveau.

Terug