Wat kun je doen na het VMBO-groen!

Met een diploma VMBO-groen kun je doorstromen naar alle opleidingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en eventueel de HAVO. In het schema hieronder zie je met welke leerweg je waarnaar toe kunt doorstromen.Schema na vmbo groen.jpgNW volgens studenten quote2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze eigen MBO-opleidingen kunnen een prima optie zijn, omdat de keuzepakketten van VMBO-groen hier helemaal op aansluiten. De decaan helpt je met het maken van een keuze. Leerlingen van ons VMBO-groen kozen onder meer de volgende MBO-opleidingen.

MBO Nordwin College

 • Bloem & Styling
 • Verkoper
 • Dierverzorging
 • Paardenhouderij 
 • Dierenartsassistent Paraveterinair
 • Melkveehouderij 
 • Natuur & Recreatie
 • Groen, Grond & Infra
 • Hovenier
 • Plantenteelt
 • MBO Life Sciences
 • Voeding
 • Groene Logistiek

MBO ROC-opleidingen

 • Zorg & Welzijn
 • Metaal
 • Bouw - Infra
 • Uniform beroepen
 • Logistiek
 • Mode & Commercie
 • Dienstverlening & Commercie
 • Techniek
 • ICT
 • Economie
 • Vervoer & Logistiek
 • Uiterlijke verzorging