Volop keuzemogelijkheden na het VMBO-groen!

Met een diploma VMBO-groen kun je doorstromen naar alle opleidingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en eventueel de HAVO. De decaan kan je helpen met het maken van een keuze. Leerlingen van ons VMBO-groen kozen onder meer de volgende MBO-opleidingen.

MBO Nordwin College

 • Bloem & Design 
 • Design 
 • Zorg & Leefomgeving 
 • Groene detailhandel 
 • Dierverzorging Paardenhouderij 
 • Dierenartsassistent 
 • Melkveehouderij 
 • Sport, Recreatie & Toerisme
 • Groen, Grond & Infra
 • Tuin, Park & Landschap
 • Tuinbouw
 • Life Sciences
 • Paardensport
 • Akkerbouw
 • Groothandel & Logistiek

MBO ROC-opleidingen

 • Zorg & Welzijn
 • Metaal
 • Bouw - Infra
 • Uniform beroepen
 • Logistiek
 • Mode & Commercie
 • Dienstverlening & Commercie
 • Techniek
 • ICT
 • Economie
 • Vervoer & Logistiek
 • Uiterlijke verzorging