VMBO-groen bovenbouw

Na twee jaar kom je in de bovenbouw. In de bovenbouw kies je een leerweg en een keuzepakket.

Kies jouw leerweg

Samen met je coach kies je een leerweg. Deze leerweg geeft je niveau aan. Je kunt bij ons een diploma halen voor deze leerwegen:

> Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)
> Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
> Gemengde Leerweg (GL)
> Theoretische Leerweg (TL)*

* In de Gemengde Leerweg kun je kiezen voor een zesde theorievak. Als je alle 7 vakken succesvol afsluit, dan krijg je naast je diploma van de Gemengde Leerweg ook je diploma van de Theoretische Leerweg. Hiermee ben je dan ook toelaatbaar tot HAVO 4. Wil je meer weten over onze leerwegen? Klik hier

Vervolgopleidingconfetti voor pag 19.jpg

BL - MBO-opleiding niveau 2
KL - MBO-opleiding niveau 3 of 4
GL - MBO-opleiding niveau 4 
TL - MBO-opleiding of HAVO 4

Praktijk in de bovenbouw

Voor de 3e en 4e klas kies je bij ons een keuzepakket dat jou leuk lijkt. Je gaat dan ook stagelopen bijeen bedrijf dat hierbij goed aansluit.

Oriëntatie maatschappij en bedrijfsleven

Wij vinden het belangrijk dat je je inzet voor de samenleving. Daarom doe je in de derde klas een maatschappelijke stage. Het gaat er hierbij om iets te leren en iets te doen voor anderen. Kijk voor meer informatie op www.keiindemaatschappij.nl.

Later wil je aan het werk bij een bedrijf, een winkel of een organisatie. Het is daarom belangrijk dat je in de leerjaren 3 en 4 al kennismaakt met verschillende beroepen en ervaart wat werken inhoudt. Wij zorgen dat je via stage ervaring op kan doen in de groene sector (bijvoorbeeld een kinderboerderij, een kwekerij of een bloemenzaak). Maar het is ook mogelijk om stage te lopen bij een bedrijf buiten de groene sector. Hierdoor krijg je een beeld van de praktijk. Dit helpt je bij het kiezen van een vervolgopleiding die bij jou past. 

Sportklas LO2: voor sportieve doorzetters

In Sneek en Heerenveen kun je in leerjaar 3 en 4 kiezen voor het sportieve vak LO2, Lichamelijke Opvoeding 2. Dit vak is speciaal bedoeld voor leerlingen die in hun vervolgopleiding verder willen met sport en bewegen. Het is de ideale voorbereiding voor opleidingen in de sectoren defensie, gezondheidszorg, politie, marechaussee en sportonderwijs (CIOS en ALO).