Instroom schooljaar 2020/2021 leerjaar 3

Op dit moment hebben wij geen ruimte meer voor leerlingen die willen instromen in de kaderberoepsgerichte leerweg.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. M. Veenstra, teamleider. (m.veenstra@nordwincollege.nl)

 

Terug