Wachtlijst aanmeldingen leerjaar 1 en 3GL 20/21 VMBO Leeuwarden

Momenteel is er een wachtlijst voor de aanmeldingen leerjaar 1 en leerjaar 3 Gemengde Leerweg voor schooljaar 2020/2021 bij VMBO-groen Leeuwarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. M. Kleefstra (aanmeldingen leerjaar 1) - email: m.kleefstra@nordwincollege.nl
Dhr. M. Zijlstra (aanmeldingen leerjaar 3 Gemengde Leerweg) - email: m.zijlstra3@nordwincollege.nl

Terug