Geen loting leerjaar 1

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u weet, hebben wij een aanmeldings- en toelatingsprocedure opgesteld voor het geval de aanmeldingen hoger zouden worden dan 120. Onderdeel van deze procedure was een loting als de aanmelding boven de 120 zou zijn op 15 maart.

Er zijn op dit moment 118 aanmeldingen en dat betekent dat we niet hoeven te loten.

Voor alle aangemelde leerlingen geldt dat ze zijn ingeschreven. De definitieve plaatsing hangt af van de toetsing van alle aanmeldingen door de toelatingscommissie. Zij kijken of de individuele aanmeldingen voldoen aan de algemene spelregels voor toelating tot het voortgezet onderwijs (zie de toelatingsprocedure VMBO-groen Nordwin College 2017-2018 op de website). Bovendien checken zij of het Nordwin College kan voldoen aan de onderwijsondersteuning die nodig is.

Na deze toetsing krijgt u bericht of de inschrijving over kan gaan in een definitieve plaatsing.

Met vriendelijke groet,

Lies Teuben

Directeur Nordwin College VMBO-groen en MBO 1&2

 

Terug