Geen loting bij VMBO-groen Leeuwarden

Leeuwarden, 18 maart 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u weet, hebben wij een aanmeldings- en toelatingsprocedure opgesteld voor het geval de aanmeldingen hoger zouden worden dan 140. Onderdeel van deze procedure was een loting als de aanmelding boven de 140 zou zijn op 15 maart.

Er zijn op dit moment 112 aanmeldingen en dat betekent dat we niet hoeven te loten.

Voor alle aangemelde leerlingen geldt dat ze zijn ingeschreven. De definitieve plaatsing hangt af van de toetsing van alle aanmeldingen door de toelatingscommissie. Zij kijken of de individuele aanmeldingen voldoen aan de algemene spelregels voor toelating tot het voortgezet onderwijs (zie de toelatingsprocedure VMBO-groen Nordwin College 2016-2017 op de website). Bovendien checken zij of Nordwin College kan voldoen aan de onderwijsondersteuning die nodig is.

Na deze toetsing krijgt u bericht of de inschrijving over kan gaan in een definitieve plaatsing.

 

  

Terug