Upgrades

Op 11 december 2015 werden vanuit Nordwin College de laatste drie Upgrades gehouden. Wij kijken terug op een mooie periode van samenwerking met geweldige resultaten.
Zoals beloofd zal –net als maandag- van een van de Upgrades een professionele filmregistratie volgen. Deze hopen wij u voor de kerstvakantie toe te kunnen sturen!

Team Tûmba begeleidde   de Upgrade ‘De Fruitvriendjes’ van de groep van mevrouw de  Ruijter. In deze Upgrade hebben een deel van de leerlingen van klas 2B van het VMBO-Groen onder leiding van docente Mevrouw De Ruijter bedacht dat ze bezoekers van de Albert Heijn XL wilden verleiden om gezonder en meer biologisch te gaan eten. Bezoekers werden bij de entree aangesproken door vier enthousiaste Upgraders die vroegen of ze mogelijk van plan waren om biologische producten te gaan kopen. Op de –door hen zelf gemaakte- flyer konden de bezoekers lezen waarom kiezen voor biologisch verstandig is en hoe je daarmee de wereld een beetje beter maakt. Bij de kassa werden de klanten van de XL gevraagd of ze ook echt biologische producten hadden gekocht en iedereen die iets biologisch kon laten zien werd in de hal getrakteerd op een smoothie of lekker stuk fruit. De Albert Heijn XL sponsorde alle biologische producten waar de Upgraders ter plekke een heerlijke smoothie van maakten.

In de afgelopen weken werd dit alles voorbereid en vandaag was dus de uitvoering. Via deze link kunt u het foto album bekijken waarin een selectie van de foto’s die wij hiervan namen te zien is.

https://www.facebook.com/UpgradenFryslan/posts/955024094564411

Naast deze Upgrade die vanuit Nordwin College uitgevoerd werd op de Albert Heijn XL waarvan de uitvoering mede door Team Tûmba begeleidt en in beeld gebracht werd, zijn er door twee andere groepen leerlingen van klas 2B van het VMBO-Groen onder leiding van docenten Mevrouw Kroeze en Mevrouw Visser Upgrades uitgevoerd op andere locaties in Leeuwarden. Op de Schrans werden mensen bewust gemaakt van energiebesparing en in de woonwijk om het Nordwin heen werden bewoners getrakteerd op een groene plant!  

Op de Schrans hebben de leerlingen van het Nordwin College de Upgrade energiebesparing uitgevoerd. Dit is ook goed gelukt en via de link hieronder kun je zien hoe het is gegaan bij de Upgrade:

https://www.facebook.com/UpgradenFryslan/posts/955023971231090

De Upgraders en hun docenten is gevraagd om zelf hun Upgrade in beeld te brengen. Mochten wij van de begeleidend docenten of van de Upgraders foto’s of filmregistraties ontvangen, dan voegen wij deze natuurlijk toe en brengen we jullie hiervan op de hoogte!

Langs deze weg danken wij alle Upgraders en hun enthousiaste docenten, maar ook alle andere mensen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen en de mooie uitvoering van deze Upgrades!

 

Terug