'Een Kaars voor een Duurzame wereld'

Maandag werd op het Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden de Upgrade  ‘Een Kaars voor een Duurzame wereld’ gehouden. Een deel van de leerlingen van klas 2C van het VMBO-Groen onder leiding van docente Mevrouw Kroeze bedacht deze Upgrade. In de afgelopen weken werd alles voorbereid en vandaag was de uitvoering. Via deze link kunt u het foto album bekijken waarin een selectie van de foto’s die wij hiervan namen te zien is.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.951240684942752.1073741928.412140088852817&type=3

Er is van deze Upgrade ook een filmregistratie gemaakt door Mattstudio. Deze hopen wij u voor de kerstvakantie toe te kunnen sturen!
Ook de mensen van Omrop Fryslân hebben vandaag een rapportage gemaakt van deze Upgrade voor hun programmering.

Naast deze Upgrade vandaag op het Nordwin waarvan de uitvoering mede door Team Tûmba begeleidt en in beeld gebracht werd, zijn er door twee andere groepen leerlingen van klas 2C van het VMBO-Groen onder leiding van docenten Mevrouw Sybesma en Meneer Zijlstra Upgrades uitgevoerd op andere locaties in Leeuwarden.  Hen is gevraagd om zelf hun Upgrade in beeld te brengen. Mochten wij van de begeleidend docenten of van de Upgraders foto’s of filmregistraties ontvangen, dan voegen wij deze natuurlijk toe en brengen we jullie hiervan op de hoogte!

Langs deze weg danken wij alle Upgraders en hun enthousiaste docenten, maar ook alle andere mensen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen en de mooie uitvoering van deze Upgrades!

Terug