Upgrade the wereld

                                           

Project Upgrade de Wereld groots afgesloten met Upgrade explosie op Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden.

Op maandag 7 en woensdag  9 december  2015 zullen er op diverse locaties in Leeuwarden Upgrades plaatsvinden. Upgrades zijn ludieke acties, bedacht, voorbereid en uitgevoerd door jongeren waarin ze hun omgeving aansporen om de wereld een beetje beter te maken. Zo bedachten de Nordwin jongeren uiteenlopende manieren om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. De leerlingen zetten hun ideeën de afgelopen weken om in concrete acties. Zo zullen een aantal jongeren bij een Leeuwarder supermarkt  bezoekers verleiden om hun plastic tasje in te ruilen voor een zelfgemaakt duurzaam exemplaar, zal bij Nordwin College zelf een dag lang getracht worden zo min mogelijk energie te verbruiken, ontvangen omwonenden van het Nordwin College een plant en wordt het winkelend publiek op verschillende manieren aangespoord om verstandiger te eten.

En daarmee komt er een –voorlopig- einde aan ‘Het Upgraden’ zoals Tûmba dat de afgelopen vijf jaar initieerde op tal van Fryske scholen en jongerenverenigingen.

Deze Nordwin Upgrade Reeks zal dus de slotmanifestatie zijn van het project Upgrade de Wereld! dat deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma DuurzaamDoor. Het doel is steeds geweest om een groene en duurzame economie  te versnellen met projecten die een bijdrage  leveren aan de verduurzaming van de samenleving. De organisatie van Upgrade de wereld!, waarbij jongeren de wens en de wil om tot een groene en duurzame samenleving te komen, ligt in handen van Tûmba. Zij benaderen jongerenorganisaties, zoals scholen, studentenverenigingen en sportclubs, om deel te nemen aan dit project en ondersteunen de jongeren die gaan Upgraden. “Nordwin College wilde graag met het gehele tweede VMBO-groen  leerjaar de uitdaging aangaan!”, vertelt Tûmba projectleider Femke Molenaar, “Hier zijn een zestal Upgrades uit ontstaan. Vooraf hadden we aangegeven dat de twee beste  uitwerkingen door Tûmba professioneel vastgelegd zouden worden op film.”  Begeleidend Nordwin College  docente Marjolein Kroeze  vult aan dat de overige Upgrades door de leerlingen zelf gefilmd of gefotografeerd  zullen worden.

Het filmen van een Upgrade en het bereiken van de media is een belangrijk onderdeel van het Upgraden. Daarom worden er van iedere Upgrade opnames gemaakt, deze keer door MattStudio uit Leeuwarden, die na afloop te zien zijn op www.tumba.nl en op de Facebookpagina ‘Upgraden Fryslân’. Daar kunnen ook alle eerdere Upgrades bekeken worden.

“Het was bijzonder om te zien hoe  leerlingen gedurende het project groeiden. Zeker toen ze ontdekten hoe groot hun eigen rol en verantwoordelijk binnen het project is en dat ze zelf zaken mochten bepalen en regelen.”, aldus Kroeze.  Zo klopten leerlingen aan bij de Albert Heijn voor sponsoring en stapten ze naar de pers om aandacht voor hun Upgrade te vragen. Ook werd Nordwin College als schoolorganisatie betrokken, èn de buurt om de school, ouders en diverse bedrijven  in de voorbereiding. Zoals het Sneeker bedrijf Bascule. De Bascule in Sneek biedt mensen met een verstandelijke beperking een nuttige dagbesteding. De voorwerpen die gemaakt worden in  het kunst- en textielatelier, worden verkocht in de bijbehorende  winkel. “Toen de leerlingen  tijdens het proces van het voorbereiden ontdekten dat het maken van duurzame tasjes toch best lastig is, werd contact gelegd met Bascule. Sommige tasjes zijn dus gemaakt door de leerlingen of hun ouders en een aantal is gemaakt en gesponsord door de Bascule in Sneek. Als dank bakken de Nordwin leerlingen heerlijke appeltaarten voor de Bascule medewerkers. “Want daarin zijn ze gelukkig een stuk beter dan in tasjes maken!”, knipoogt begeleidend praktijkdocente voeding Maeyke Sybesma.

Heleentje Swart, coördinator duurzaamheid van Nordwin College, geeft aan dat zij deze samenwerking toejuicht. “Leerlingen zijn bezig met leadership en ontdekken de invloed van hun eigen handelen. Wij zijn als Eco-School voortdurend bezig om leerlingen te doordringen van de keuzes die zij hebben, maar ook van de keuzes die nu echt gemaakt moeten worden. Een Upgrade  verstrekt niet alleen informatie, maar laat jongeren ook echt aan de slag gaan - daardoor ‘landt’ de informatie beter!”  

Persfoto upgrade the world.jpg

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Terug