TL diplomering Nordwin College Heerenveen, walk through

TL 20

Vrijdag 13 november 2020 vond de, in beperkte mate, feestelijke diploma uitreiking plaats aan de geslaagden voor het TL-diploma. Van de 24 GL leerlingen die vorig schooljaar bij ons afstudeerden zijn er 20 met succes voor het aanvullende TL-diploma verder gegaan. Dit houdt in dat zij in leerjaar 4 een extra vak hebben gevolgd, een extra theorie vak of LO2.

De Corona proof georganiseerde diploma uitreiking vond plaats in de Plaza waar middels een walk through. Onder begeleiding van één ouder/verzorgende kreeg de gediplomeerde leerling “uit handen” van oud mentoren hun behaalde diploma uitgereikt.

Dit alles onder het genot van gebak en een drankje.

Inmiddels studeren de meeste geslaagden al weer een half jaar aan het MBO, richtingen als Verzorgende, Binnenvaart en Paardenhouderij zijn enkele voorbeelden.

foto's

 

Terug