Wist je dat...

Wist je dat alle locaties voor de tweede keer het bronzen en zilveren certificaat van Eco-Schools hebben behaald? Op naar de tweede Groene Vlag!Eco-Schools

 


Wist je dat alle locaties de milieubarometer hebben ingevuld? Hiermee kunnen wij zien hoeveel CO2 wij uitstoten en hoe wij de uitstoot kunnen verminderen.


Wist je dat de locaties Centrale Diensten en MBO 3&4 en MBO Life Sciences Leeuwarden een speciale groene wand heeft? Deze voorziet zichzelf van water en zorgt voor lekker veel zuurstof!

Groene wand


Wist je dat onze locaties Leeuwarden en Heerenveen een gigantische watertank hebben? Hierin wordt regenwater opgevangen en dit wordt hergebruikt!


Wist je dat onze locatie in Buitenpost bezig is met het Anti-roken project? 


Wist je dat Nordwin Heerenveen ieder jaar mee doet met ‘The Battle of the Year’ waarin zij fanatiek voetballen tegen personeelsleden en andere leerlingen uit leerjaar 4?


Wist je dat de leerlingen onze locatie in Leeuwarden het Ecoteam inzetten als maatschappelijke stage?


Wist je dat leerlingen van VMBO Sneek een insectenhotel hebben gemaakt en deze hebben verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar het KWF?


Wist je dat de meeste mensen die stage hebben gelopen bij het Nordwin College nu aan het werk zijn op de Centrale Diensten van Nordwin College?


Wist je dat de facilitair coördinator van Nordwin College bewust heeft gekozen voor een Citroën Cactus? Deze stoot namelijk maar 86 gram CO2 per km uit!


Wist je dat facilitair medewerker Klaas de Vries veel meer doet dan het onderhouden van het terrein en Nordwin College in Leeuwarden? Hij heeft bijvoorbeeld helemaal zelf een oud lokaal omgebouwd tot materialenkamer en is een grote fan van hergebruik; zo hoeft er bijna nooit iets nieuws aangeschaft te worden en gaan veel materialen al jaren mee!


Wist je dat ze op locatie Buitenpost fanatiek bezig zijn met duurzame mobiliteit? Een grote groep docenten is sportief en fietst elke dag naar school en samen hebben ze meegedaan aan het evenement ‘Sport op de As’ om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld.

Wielerploeg Nordwin


Wist je dat er een Nachttuin wordt gerealiseerd in Aldeboarn onder andere door onze locatie in Heerenveen? Deze tuin wordt geopend in het jaar van KHS 2018!


Wist je dat alle locaties van het Nordwin College de Gezonde Kantineschaal van het Voedingscentrum hebben? Ze zijn hard op weg om ook alle deelcertificaten van de gezonde school in de wacht te slepen!


Wist je dat de locaties Sneek, Leeuwarden en Heerenveen van Nordwin College een watertappunt hebben? Hier kunnen leerlingen, studenten en medewerker de hele dag vers water tappen!


Wist je dat het project ‘De school die je voedt’ met succes is afgerond? Steeds vaker vinden we fruit, volkoren producten, fair trade producten, eigen geteelde producten en streek- en seizoensgebonden producten in de kantine.


Wist je dat onze locatie in Leeuwarden de norm heeft dat 25% van een vak gaat over duurzaamheid? Hierdoor krijgt iedere student in elk vak te maken met duurzaamheid.


Wist je dat al onze locaties bijna alleen maar printen op papier met een milieukeurmerk? Onze locatie Centrale Diensten heeft zelfs de ambitie heeft om een paperless office te worden!


Wist je dat duurzaamheid zelfs een plekje heeft gekregen in de lessen wiskunde op onze locatie Buitenpost? Leerlingen in klas 3 & 4 meten het energieverbruik en denken na over hoe dit verminderd kan worden en maken hier een wiskundig verslag van.


Wist je dat onze locaties Leeuwarden, Buitenpost en Heerenveen een lokaal hebben volgens het Lego concept? Duurzame innovatie heeft hier de volle aandacht!

Legolokalen Nordwin College


Wist je dat Nordwin College samen met de buurt en andere scholen het Potmarge gebied gaat herinrichten? Biodiversiteit en duurzaamheid hebben de volle aandacht!


Wist je dat Nordwin in totaal een kleine 100 zonnepanelen op haar daken heeft liggen en daar binnenkort nog 2.000 bij komen? Op onze locatie in Sneek liggen ze al te schitteren in de zon!

Zonnepanelen Sneek


Wist je dat docenten van Nordwin College Buitenpost een 7,6 scoren in het LAKS onderzoek? Dit is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde een 6,7!


Wist je dat VMBO Sneek ieder jaar meedoet aan het jeugddebat? Dit debat wordt ieder jaar georganiseerd door de Nationale Jeugd Raad.


Wist je dat er meer dan 400 bezoekers aanwezig waren tijdens de Dag van de Duurzaamheid op Nordwin College in Leeuwarden? Zelfs onze burgemeester Ferd Crone is langs geweest.

Dag van de Duurzaamheid 2016 - Ferd Crone, Heleentje Swart en Madelon van Kempen

 

Wist je dat...

Er bij ons heel veel leuke dingen gebeuren? Elke week plaatsen we een nieuwe 'Wist je datje'.

Zo zijn we druk bezig om onze scholen steeds groener te maken. Hoe we dat doen lees je op deze pagina.