Waar staan wij voor?

Koers Nordwin College 2012 - 2017
Download hier het Koersplan 2012-2017.

Wat is onze visie?
Wij inspireren huidige en nieuwe generaties hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en een duurzame economie.

Missie
Onze missie is huidige en nieuwe generaties te inspireren, hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een duurzame economie en een leefbare en gezonde wereld. Wij zijn de onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve partner participeert in deze
thema’s.

Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en ons onderwijs. Wij profileren ons als strategische partner in de regio waardoor we vruchtbare verbindingen tot stand brengen. Wij hebben onze ankers stevig in de samenleving.

Mission statement

Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld.

Kernkwaliteiten
Pragmatisch en daadkracht
Vanuit onze ondernemende natuur nemen wij initiatief in de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en concepten en staan wij garant voor de praktische uitvoering ervan.

Duurzaam
Vanuit onze bestaande kennis en groene identiteit zetten wij onze expertise in om duurzaam te handelen en te ontwikkelen. Wij willen excelleren in duurzaamheid. Wij willen aan de vraag van deze generatie voldoen zonder een compromis te sluiten voor toekomstige generaties. We hebben dit geformaliseerd in afspraken en heldere doelstellingen die in de gehele organisatie bekend zijn en nageleefd worden. We hebben het internationale keurmerk voor duurzame scholen: Eco Schools.

Contextrijk leren
Wij bieden onderwijs in een herkenbaar groene, aantrekkelijke en zinvolle context. Leren heeft betekenis en motiveert leerlingen om te ontdekken en te leren. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan werkvormen en onderwijsconcepten. Wij werken veelal met levend materiaal en leren zoveel mogelijk ‘buiten’.

Kernwaarden
Betrokken
Betrokken betekent echte aandacht voor zowel leerlingen, ouders, collega’s als de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze betrokkenheid effectiever kunnen handelen en prettiger kunnen werken

Toegankelijk
Onze organisatie kent korte lijnen. Iedereen is aanspreekbaar en benaderbaar. Dit geldt zowel voor huidige leerlingen, ouders en collega’s als voor de omgeving. Toegankelijk komt ook tot uiting in onze gebouwen, de leerlingen ervaren de school als kleinschalig en prettig.

Samen
Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Wij zetten ons in voor een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen eigen belangen en die van de ander. Samenwerken leidt tot betere resultaten. We zetten in op duurzame relaties met leerlingen, ouders, collega’s als ook de omgeving. Samenwerken draagt bij aan een prettig en effectief werk- en leerklimaat.

Duurzaam
Het is onze overtuiging dat duurzaam handelen, leven en ontwikkelen de juiste manier is. Duurzaam zit in ons hart. We spreken elkaar aan op goed en ongewenst gedrag. We vinden het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Ambitie
In 2018 zijn wij dé onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve partner initiatieven neemt, ondersteunt en mee uitvoert, die betrekking hebben op de thema’s aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een duurzame economie. Al onze medewerkers zijn en voelen zich verantwoordelijk en leveren hier individueel en gezamenlijk een bijdrage aan.