Onze enthousiaste Wiskundesectie zoekt met spoed (ten behoeve van ziektevervanging) voor haar locatie VMBO-groen in Buitenpost een:

Docent Wiskunde (0,75 fte)

Wat houdt de functie in?

Je verzorgt lessen Wiskunde in het stamlokaal aan BB (Basis Beroeps), KB (Kader Beroeps) en        GT (Gemengd Theoretisch) leerlingen en in de bovenbouw, klas 3BB, in een lokaal. Je instrueert en begeleidt leerlingen op vakopdrachten, beoordeelt vakopdrachten en doet stagebegeleiding. Je neemt toetsen af, houdt studieresultaten bij en onderneemt hierin passende vervolgestappen. Verder onderhoud je contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van leerlingen.

Wat verwachten we van jou?

  • Enthousiasme en dit kunnen vertalen naar studenten en collega’s.
  • Je hebt bij voorkeur een 2e graad onderwijsbevoegdheid op de gevraagde expertise/vakgebied (of je bent bezig dit te behalen).
  • Je bent vaardig in het toepassen van activerende didactiek en de zes rollen van de docent.
  • Je hebt kennis van en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van je vakgebied.
  • Je vertaalt de kerndoelen van het vak in uitdagende opdrachten, waarbij je verbinding maakt met de praktijk.
  • Je onderhoudt contacten met het bedrijfsleven.
  • Je kunt aantonen dat je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling.
  • Je kunt denken en werken vanuit de kernwaarden van de school en Nordwin College.

De functie is ingeschaald conform de CAO MBO.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Janine Lubbelinkhof via 0511 541598.


Procedure
Je sollicitatiebrief en CV kun je vóór 16 september 2019 mailen aan de afdeling P&O, mailadres: P&O@nordwincollege.nl onder vermelding van je naam en het vacaturenummer 202024 in het onderwerp.
 

De vacature wordt intern en extern opengesteld. Kandidaten met een aanstelling bij Nordwin College hebben bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Nordwin College
Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld. In onze Koers kun je meer lezen over Nordwin College.