Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nordwin College bestaat uit:
Mevrouw C.A.M. Mulder (voorzitter)
Mevrouw F.K. Woltjer
Mevrouw M. Hommes
De heer J. Santema
De heer A. Regtop

Contactgegevens: rvt@nordwincollege.nl