Bokashi

Bokashi

Op donderdag 25 maart 2021 van 10 – 12 uur presenteerde NFW samen met de projectpartners de tussenresultaten van het onderzoek naar het gebruik van Bokashi. Binnen dit project is drie jaar lang Bokashi toegediend en zijn monsters in laboratoria en via studentenonderzoeken onderzocht. Dit geeft inzicht in o.a. bodemvruchtbaarheid, bodemleven en waterretentie. 

In het online symposium reageerden bestuurders van Wetterskip Fryslân en de Gemeente Dantumadiel op de uitkomsten en welke perspectieven dit oplevert bij het verwerken van groenstromen. Daarnaast wordt het vervolgproject dat zich richt op het inrichten van lokale groenstations toegelicht.

Download hier informatie:

- Brochure bokashi
- Presentatie resultaten onderzoek Goaitske Iepema

Bekijk hier het online symposium terug:;

De projectpartners van het Bokashi project zijn:

Nordwin College, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Gemeente Dantumadiel, Hogeschool Van Hall Larenstein, Mulder Agro en Wetterskip Fryslân.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Rinze Fokkema, projectleider bokashi, r.fokkema@nordwincollege.nl, 06 138 08 242.

 

Terug