Better Wetter en Biosintrum

Better Wetter en Biosintrum

Better Wetter, dat is Frysk voor ‘beter water’. Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in de regio Noordoost Fryslân. Dat is wat Better Wetter wil. Maar het is meer. Ons klimaat verandert. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe passen we onze manier van leven hierop aan? Met een duur woord wordt dat ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Hoe kunnen we duurzamer én milieuvriendelijker gaan leven? Ook hier is Better Wetter mee bezig. Dat noemen we een ‘circulaire economie’. Een economie waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar zo weinig mogelijk wordt weggegooid.

Meer info: https://betterwetter.nl/

Biosintrum: Lessen, congressen, stages, afstudeeropdrachten, workshops en onderzoek op het gebied van de biobased economy zullen volop plaats gaan vinden in dit inspirerende gebouw. Er wordt eveneens een Lectoraat van Hogeschool van Hall Larenstein gevestigd, evenals een Kenniscentrum Bodem. Dit centrum is cruciaal in het stimuleren van de biobased economy. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of de bodem in de gemeente geschikt is voor vezelrijke gewassen als vlas, olifantsgras en vezelhennep. Gewassen waar direct biobased bouwmaterialen van gemaakt kunnen worden.

Meer info:http://biosintrum.nl/

Terug