Onderwijeditie Fûgelwacht-app

Onderwijeditie Fûgelwacht-app

Voor leerlingen, studenten en docenten van Nordwin College is een speciale onderwijseditie van de Fûgelwacht-app beschikbaar. Zij mogen deze app-versie op school, in het veld en op excursies gebruiken. Op dinsdag 26 maart is deze special edition voor het onderwijs officieel gelanceerd in een veldles voor hoveniers in het MBO, als startmoment van de pilot 2019.

Dit jaar kunnen alle onderwijsrichtingen binnen Nordwin College hier exclusief gebruik van maken. Vogelwaarnemingen real-time doorgeven Met deze app op de smartphone kunnen zij het veld in om vogelwaarnemingen door te geven, nesten en broedparen te melden etc. Het registreren kan met gps in real-time, zodat iedereen elkaars waarneming direct kan zien. Maar achteraf registreren kan ook nog. Educatiepagina In de onderwijseditie van deze Fûgelwacht-app die speciaal voor Nordwin College gemaakt is, komt een extra educatiepagina beschikbaar met links naar digitaal lesmateriaal over weidevogels en natuurinclusieve landbouw. “Deze vorm van landbouw staat als innovatiethema hoog op de agenda van ons groene onderwijs”, geeft docent Gerard Tamminga aan. “Met deze app kunnen onze leerlingen, studenten en docenten een mooie bijdrage leveren aan de groene sector.”  Henk de Jong van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) is ook blij met de app: “De BFVW doet veel aan educatie, maar tot voor kort vooral in het basisonderwijs. Wij hebben behoefte aan nieuwe vogelwachten, omdat onze groep van nazorgers vergrijst. Daarom is de samenwerking met het VMBO-groen en MBO van Nordwin College een welkome stap in ons educatieprogramma. “

Over de samenwerking Nordwin College is dit initiatief gestart met de BFVW. Zij werken met nazorgers in het veld, die weidevogelnesten markeren en monitoren. Nazorgers gebruiken al enige jaren de Fûgelwacht-app, die door vrijwilligers van de BFVW zelf is ontwikkeld. De app is uniek in Nederland, omdat deze zich direct richt op de praktijk van het natuurbeheer. De app helpt weidevogelbeheerders, nazorgers en boeren via digitale registratie van vogelsoorten, broedparen, nesten, legsels en kuikenoverleving. 

lancering app.PNG

Lancering tijdens een veldles voor MBO-studenten van de locatie Heerenveen van Nordwin College. Foto: Niels de Vries, LC

Terug