Grean Deal

Grean Deal

Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen. Vanaf komend jaar werken docenten en onderzoekers van vmbo, mbo, hbo en wo in een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw samen aan kennisontwikkeling, docentscholing en onderwijsontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook komt er meer focus op samenwerking tussen onderwijsinstellingen en demo-leerbedrijven in verschillende regio’s.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt deze inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs en het opnemen van natuurinclusieve landbouw als integraal onderdeel van het lesprogramma. Op woensdag 16 januari tekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs, waarin 26 verschillende partijen, waaronder groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl, de ambitie uitspreken om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in groen onderwijs.

De Green Deal is een van de eerste concrete uitwerkingen van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’, die de minister vorig jaar presenteerde. In die visie staat de ontwikkeling van kringlooplandbouw centraal en pleit de minister onder meer voor het meer verbinden van landbouw en natuur.

Pieter van der Werff mocht als initiatiefnemer van deze Green Deal de minister toespreken tijdens de bijeenkomst van het Groen Pact in Utrecht. Nordwin College heeft natuurinclusieve landbouw opgenomen in de kwaliteitsagenda voor de komende jaren. Ook de provincie Fryslân wil de komende jaren de onderwijsontwikkeling ondersteunen. Samen met Van Hall wordt door Nordwin College educatief materiaal ontwikkeld, wordt gewerkt aan demo/leerbedrijven en gaan we nog andere initiatieven ondersteunen.

Meer informatie:

Pieter van der Werff, directeur Nordwin Projecten
T 058 253 40 00
E p.vanderwerff@nordwincollege.nl

Terug