Project Meerwaarde van de bioboer

Project Meerwaarde van de bioboer

Dit project richt zich op het laten zien van de waarden van de biologische landbouw. Biologische boeren, gangbare boeren, erfbetreders, ambtenaren en burgers worden betrokken bij het project.

Zij kunnen kennis nemen van, en zich verdiepen in het werken met een integrale systeemaanpak zoals de bio-aanpak dat is. En van de effecten die de biolandbouw heeft op de omgeving.

Activiteitenplan:

  • Presentatie project op de Biovakbeurs 2019                       - 23 en 24 januari 2019
  • Het uitbrengen van factsheets op diverse thema’s              - voorjaar 2019
  • Publicaties in vakbladen                                                      - zomer 2019
  • Het organiseren van excursies en workshops                     - zomer/najaar 2019
  • Internationale conferentie                                                    - voorjaar 2020

Hier kunt u de uitgebreide project samenvatting vinden.

Nieuws 23-01-2019
Het project ‘Meerwaarde van de Bioboer’ is op 23 & 24 januari gepresenteerd op de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. Tijdens de Biobeurs komt iedereen samen om te inspireren, delen en ontmoeten. Op het kennisplein was een stand ingericht waar ontmoeten centraal stond. Verschillende medewerkers van Nordwin College, Hogeschool van Hall Larenstein en boeren van de FBBF hebben de stand bemand. Er zijn interessante gesprekken gevoerd met heel diverse bezoekers, met als hoofdvraag ‘Wat is voor u de meerwaarde van de bioboer?’.
De volgende stap in het project  is het delen van de factsheets in verschillende doelgroepen.

Biobeurs%20(333).jpg

https://photos.biojournaal.nl/9267/Biobeurs%20(333).JPG

Informatie over het project:

Ruth van der Beek, Projectleider
T 06 40 76 84 04 
E ruth.vanderbeek@hvhl.nl

Terug