Internationalisering binnen Nordwin College

Internationalisering binnen Nordwin College

In jaar 2018 is er binnen internationalisering van Nordwin College van alles gebeurd. Rond zeventig MBO studenten hebben stage gelopen in bijna alle Europese landen van Finland tot Frankrijk, van Ierland tot Italië en daarnaast nog een aantal in Canada en VS. Veertien studenten zijn naar Uganda geweest om samen met Ugandese studenten businessplannen te schrijven. We hebben studenten en docenten ontvangen vanuit Finland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Malta, Kenya, Indonesia, China en Ethiopië. De buitenlandse docenten waren gecharmeerd van de actieve manier van lesgeven en de samenwerking met het bedrijfsleven. Nordwin College heeft partnerscholen in 15 landen waar  studenten en docenten mee worden uitgewisseld, deze partnerscholen begeleiden Nordwin studenten in het buitenland. 

In 2019 gaan we ons vooral richten op het borgen van internationalisering in het onderwijs. 

VMBO-groen en MBO 1&2

De VMBO-groen locaties zijn ook internationaal actief geweest. VMBO-groen en MBO 1&2 van Buitenpost zijn met leerlingen in Polen en Tsjechië geweest en zijn partner in een Erasmusplus project over problematieken van het platteland met Italië, Polen en Noorwegen. VMBO-groen Heerenveen heeft via een VIOS project (Nuffic) uitwisselingen gehad. VMBO-groen Sneek heeft een Erasmusplus project gehad over bloementeelt met Turkije en Duitsland. VMBO-groen Leeuwarden heeft een Erasmusplus project over wiskunde waarbij lesmethoden over grafieken en procenten worden geschreven die meer aansluiten bij VMBO-leerlingen onder begeleiding van de NHL en Universiteit Utrecht. 

MBO 3&4 

Internationaal regioleren project

De komende 3 jaar zijn er mogelijkheden voor studenten om mee te doen met een internationaal regioleren project waarbij 5 camps worden georganiseerd en 5 workshops voor docenten. Studenten vanuit Noorwegen, IJsland, Duitsland en Finland werken gezamenlijk met Nordwin College studenten een opdracht uit van een lokaal bedrijf. De begeleidende docenten krijgen een training van de universiteit Letland over problembased learning en regioleren. 

Nieuwe aanvraag MBO 3&4: AMOOVE21

Gezamenlijk met Clusius college wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor het opzetten van een netwerk van scholen in de Scandinavische landen met de opleidingen veehouderij en dierhouderij met als doel om Engelstalig lesmateriaal te ontwikkelen en om uitwisselingen te organiseren van studenten. Studenten kunnen dan een twee wekelijks lesprogramma volgen in het buitenland als aanvulling op hun studie. De afgelopen jaren is dit al gerealiseerd voor de opleiding MBO-bloem & styling.

Terug