Kenniswerkplaatsen

Kenniswerkplaatsen

Kenniswerkplaatsen

Binnen Nordwin College werken we bij MBO 3&4 met het concept regioleren. Binnen regioleren voeren studenten opdrachten uit voor bedrijven, organisaties in de regio. Het opdrachtgeverschap ligt bij deze partijen.

Een nieuwe manier om projecten voor regioleren binnen te halen is de werkwijze van de Kenniswerkplaats. In 2009 zijn we gestart met de kenniswerkplaats in NO Fryslân en in 2015 zijn er ook kenniswerkplaatsen bijgekomen op Ameland (de Waddencampus) en in ZO Fryslân (op het Ecomunitypark in Oosterwolde).

De Kenniswerkplaats is een regionaal netwerk van:

  • Regionale partijen: overheden, ondernemers, non-profit organisaties en bewoners
  • Onderwijs: (V)MBO, HBO en WO
  • Onderzoek

De Kenniswerkplaats zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Met als doel het vernieuwen en duurzaam ontwikkelen van de regio. De basis is dat alle partijen leren in, met en van de praktijk, waarbij nieuwe kennis wordt gecreëerd en doorgegeven wordt.

Studenten maken een belangrijk deel uit van de Kenniswerkplaats projecten. Er is gebleken dat juist studenten in staat zijn open vragen te stellen en bijdragen aan innovatieve oplossingen. De Kenniswerkplaats is een geschikte werkvorm voor docenten die op zoek zijn naar meerwaarde in hun onderwijs en hun netwerk willen vergroten. Samen met ondernemers, overheden, bewoners en onderzoek is het onderwijs betrokken bij realistische vraagstukken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de regio.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Fokalin Tadema, 058 253 40 00, f.tadema@nordwincollege.nl

Terug