Projecten

Onderwijeditie Fûgelwacht-app

Voor leerlingen, studenten en docenten van Nordwin College is een speciale onderwijseditie van de Fûgelwacht-app beschikbaar.

Onderwijeditie Fûgelwacht-app

Grutsk op ús Greidefûgels

Bij melkveehouders in Fryslân is de toolkit van Grutsk op ús Greidefûgels in de brievenbus gevallen is in april 2019.

Grutsk op ús Greidefûgels

Grean Deal

Natuurinclusieve landbouw vast onderdeel in Groen Onderwijs

Grean Deal

Project Meerwaarde van de bioboer

Dit project richt zich op het laten zien van de waarden van de biologische landbouw.

Project Meerwaarde van de bioboer

Internationalisering binnen Nordwin College

In jaar 2018 is er binnen internationalisering van Nordwin College van alles gebeurd. Wat zijn de plannen in 2019?

Internationalisering binnen Nordwin College

Weidevogels & Natuurinclusieve Landbouw

Dit project richt zich op kennis en innovatie van verdienmodellen voor de agrarische sector, nodig voor duurzame verbetering van het Nederlandse weidelandschap.

Weidevogels & Natuurinclusieve Landbouw

Vitale Kustzone's, Holwerd aan Zee

Dit project onderzoekt best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee.

Kenniswerkplaatsen

Binnen Nordwin College werken we bij MBO 3&4 met het concept regioleren. Een nieuwe manier om projecten voor regioleren binnen te halen is de werkwijze van de Kenniswerkplaats. In

Kenniswerkplaatsen

Eten bij de Boer

In de periode van 2011-2014 heeft het project 'Eten bij de Boer' gedraaid.

Eten bij de Boer

Kofje by de Boer

Op zaterdag 24 september 2016 is het Nationale Burendag. Dit is een jaarlijkse landelijke dag, die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Een mooi moment om uw buren uit te nodigen voor een kopje koffie op uw…

Kofje by de Boer