Centrale Ouderraad (OUR) en School Avies Raad (SAR)

Iedere VMBO-groen locatie binnen Nordwin College heeft een eigen SAR. Ouders/verzorgers hebben in de SAR de mogelijkheid om signalen en ideeën te delen met de directeur van de locatie. De ouders/verzorgers worden door de directeur geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school.

In de SAR zitten ouders/verzorgers van leerlingen uit de diverse leerjaren. De SAR vergadert minimaal drie keer per jaar. De directeur is aanwezig bij al deze vergaderingen; minimaal één keer per jaar is ook de bestuurder van Nordwin College aanwezig.

Van iedere SAR worden een of twee leden afgevaardigd om zitting te nemen in de OUR. Hier worden tezamen met de bestuurder onderwerpen besproken die alle VMBO- locaties van Nordwin College aangaan. Verder is er een keer per jaar een ontmoeting van alle raden (Raad van Toezicht, Ouderraad, Studentenraad en Ondernemingsraad) met het bestuur en de directeuren van Nordwin College.

Ouders/verzorgers die een vergadering van de SAR bij willen wonen, die zich als lid van de SAR willen aanmelden of die een vraag hebben aan de SAR, kunnen dit kenbaar maken door het sturen van een email aan: ouderraad@nordwincollege.nl

Van belang is dat u in de email vermeldt om welke locatie het gaat. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.