De ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Nordwin college. De raad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met het College van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

De werknemers die voor Nordwin College in de OR zitten:

Karel Lever (Voorzitter)VMBO-groen Sneek
Klaaske de Groot (Vicevoorzitter)MBO 3&4 Leeuwarden
Ate de Jong (Secretaris)VMBO-groen Leeuwarden
Dorien AartsVMBO-groen Buitenpost
Rhoda ZandstarOnderwijs Service Bureau en Nordwin Projecten
Robbert de GeusMBO LS Leeuwarden   
Eddy Poortman​VMBO-groen Heerenveen
Hetty SpijkerMBO 1&2 centraal
Gerrit Jouke ElsingaMBO 3&4 Leeuwarden 


Contactgegevens

or@nordwincollege.nl

OR Nordwin College
Postbus 878
8901 BR Leeuwarden