Activiteitendag 2015

Activiteitenmiddag 2015

Veel actie op Nordwin College Buitenpost

BUITENPOST – Een kleine vierhonderd leerlingen van groep zeven en acht van het basisonderwijs vermaakten zich prima tijdens de traditionele activiteitenmiddag op het Nordwin College in Buitenpost.

Elk jaar komen een paar honderd leerlingen van de basisscholen zich tijdens deze middag uitleven bij een groot aantal activiteiten. Het programma biedt een gevarieerd aanbod. Naast een flink aantal andere onderdelen kunnen de jonge bezoekers onder andere: pony’s poetsen, techniek met Lego doen, pannenkoekenbakken, bloemschikken, natuurkundeproefjes doen, maar ook een melkdiploma behalen, de lengte van de op school aanwezige slang schatten of deelnemen aan de kruiwagenrace.

Ook dit jaar was de sfeer weer geweldig en de ervaring heeft geleerd dat een flink aantal nu al heeft besloten om ook volgend jaar weer bij het VMBO Groen in Buitenpost  van de partij te zijn.

Terug