Week van de Opvoeding 2015

 

Week van de Opvoeding 2015 van 5 tot 11 Oktober

In samenwerking met de Jeugdteams van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de JGZ/GGD organiseert het CJG.

Pubers Opvoeden een uitdaging ?’

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2015 wordt de Week van de Opvoeding voor de vijfde keer georganiseerd. Het motto is 'Geef me de vijf’

Voor ouders met kinderen in de puberleeftijd is het niet altijd even gemakkelijk om goed in contact te blijven met je zoon of dochter.

Kinderen in de puberleeftijd hebben te maken met vele invloeden en staan soms behoorlijk onder druk.

Ben ik als ouder te streng? Waarom wil mijn dochter niks kwijt over wat ze op Facebook doet? Hoe krijg ik mijn kind uit de zesjesmentaliteit? En waarom is mijn zoon opeens van een enthousiaste jongen veranderd in een gesloten boek?

Onderwerpen die o.a. op deze avond aan de orde zullen komen, zijn: Digitaal pesten, gebruik van sociale media, middelen gebruik, groepsdruk.

Vraag van vele ouders is hoe met je puber dochter of zoon hierover in gesprek te blijven en hoe doe je dit dan?

Mogelijkheid tot het spreken en vragen te stellen aan de medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin waaronder gezinswerkers van het Jeugdteam en de JGZ. Ouders kunnen van elkaar horen en in gesprek gaan wat wel en niet werkt.

Datum

Tijdstip

Locatie

6 Oktober

19.30 Inloop

Start 19.45 tot 21.30

Singelland Schoolstraat 101 Burgum

6 October

19.30 Inloop Start 19.45 tot 21.30

It Koartling

Schoolstraat 31

9285 NE Buitenpost

 

 

Graag vooraf een mail naar  info@cjgachtkarspelen.nl  voor opgave en de locatie benoemen waar u wenst te komen, Burgum of Buitenpost

De koffie of thee staat klaar.

Voor meer informatie over het CJG en de Jeugdteams zie

www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl

 

 

Terug