Inspectie beoordeelt bestuurlijk handelen, financiën en onderwijskwaliteit Nordwin College positief

De Inspectie van het Onderwijs heeft vorig jaar een aantal onderzoeken binnen Nordwin College uitgevoerd. In de rapporten (zie onder aan dit bericht) die vandaag, 20 april 2020, beschikbaar zijn gekomen, geeft de inspectie aan dat het intensieve toezicht op het bestuurlijk handelen is beëindigd, Nordwin College niet meer onder verscherpt financieel toezicht staat en de kwaliteitszorg zorgvuldig en volledig is ingericht.  

“We zijn erg blij met de uitkomst”, geeft bestuurder Ilona Dulfer aan. “De inspectie heeft bijna alle onderdelen in het onderzoek met een voldoende beoordeeld en daar zijn we hartstikke trots op. Als Nordwin College hebben we hier met elkaar hard aan gewerkt en het is fijn dat de inspectie de positieve resultaten daarvan heeft gezien.”

Nordwin College stond voor de forse opdracht om haar financiële continuïteit te borgen. In januari 2018 heeft de inspectie Nordwin College onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. Er is toen een herstelplan opgesteld, waar afgelopen jaar uitvoering aan is gegeven. Met als resultaat dat het verscherpt financieel toezicht in december 2019 is opgeheven.

In 2018 heeft de inspectie daarnaast aangegeven dat de borging van de onderwijskwaliteit en de examinering niet overal op orde was; evenals het bestuurlijk handelen. De inspectie heeft afgelopen jaar hierover onderzoek uitgevoerd in de scholen. De inspectie heeft met nadruk aangegeven dat het stelsel van kwaliteitszorg zorgvuldig en volledig is ingericht. Ook zijn er nog een paar aandachtspunten. De metafoor die door de inspectie werd gebruikt: “Het geraamte staat, maar we willen nog meer vlees op de botten zien.”

“We zijn op de goede weg, maar we weten ook dat we de borging van de onderwijskwaliteit verder moeten verbeteren. Dit heeft tijd nodig”, legt Dulfer uit. “In het inspectierapport staat ook dat we de herstelplannen daadkrachtig en met energie uitgevoerd hebben. Nu moeten we de acties die we hebben ingezet blijven uitvoeren. Net als de inspectie zie ik de volgende beoordeling met vertrouwen tegemoet.”

Met deze resultaten kan Nordwin College de toekomst positief tegemoet zien. Nordwin College hoopt halverwege dit jaar bestuurlijk met Aeres te kunnen gaan fuseren. “We verwachten elkaar door de fusie te kunnen versterken. Aeres kan ons helpen om het groene onderwijs in Friesland duurzaam te borgen en wij kunnen Aeres faciliteren op het gebied van onze kennis in en ervaring met melkveehouderij, voeding en watertechnologie. Samen willen we het groene onderwijs blijvend innoveren“, besluit Dulfer.

- Rapport herstelonderzoek bestuur en opleidingen
- Specifiek onderzoek bestuurlijk handelen

Terug