Burgemeester Buma maakt kennis met Nordwin College

Na 30 jaar in Den Haag te hebben gewerkt, is Sybrand Buma weer terug in Friesland. Buma is sinds 26 augustus 2019 burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Een mooi moment om hem uit te nodigen voor een bezoek aan onze school zodat we hem ons mooie, groene onderwijs kunnen laten zien.

Op maandag 24 februari was burgemeester Buma te gast op Nordwin College aan de Jansoniusstraat in Leeuwarden. Ilona Dulfer, voorzitter van het College van Bestuur van Nordwin College, vertelde in het kort over het groene VMBO en MBO en de cursussen en trainingen die worden geven. Ook lichtte ze toe waarom leerlingen en studenten voor Nordwin College kiezen. “We hebben kleine, veilige en overzichtelijke scholen, werken veel in de praktijk samen met bedrijven in de regio en we bieden goede zorg en begeleiding”.

Natuurlijk kwam ook de mogelijke fusie met Aeres aan de orde. Buma vroeg zich af wat precies de meerwaarde is om met Aeres samen te gaan. “We kiezen nadrukkelijk voor een partner in het groene onderwijs omdat we alleen op die manier het groene onderwijs in Friesland kunnen borgen”, legde Dulfer uit. “Andere belangrijke argumenten zijn innovatiekracht en het VMBO en MBO bij elkaar kunnen houden. Met Aeres komt daar zelfs het HBO bij”. Een van de aanwezige studenten van de Studentenraad vertelde dat er voor studenten straks meer te kiezen valt als het bijvoorbeeld gaat om keuzedelen. Ze kunnen dan ook gebruik maken van het aanbod van Aeres.

FACT klein.jpgNa de presentatie startte de rondleiding door de school bij MBO Life Sciences, een samenwerking tussen Friesland College en Nordwin College. Hier worden opleidingen op het gebied van voeding, laboratorium, water, milieu en techniek gecombineerd. Buma was erg onder de indruk van het FACT (Food Application Center for Technology), een innovatiecentrum voor voedseltechnologie. Voedselbedrijven in Noord-Nederland kunnen hier onderzoek doen, experimenteren en innoveren. Omdat industrie en onderwijs bij het FACT nauw met elkaar samenwerken, stromen studenten na hun opleiding het bedrijfsleven in met de kennis waaraan op dat moment behoefte is, ook internationaal. In regionaal opzicht wordt de grote werkgelegenheid behouden en het kennisniveau binnen de voedingsmiddelenindustrie blijvend vernieuwd, passend binnen het innovatiebeleid van de Provinsje Fryslân.

De rondleiding werd vervolgd bij STAP, de studentenzorg van MBO 3&4 en MBO Life Sciences. Op deze plek krijgen studenten de begeleiding die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het maken van een keuze voor een andere studierichting, stagelopen in het buitenland, maar ook als studenten extra ondersteuning nodig hebben als ze er alleen even niet uitkomen. “Zonder de hulp van STAP was ik al lang uitgevallen”, vertelde een van de studenten. En nu zit ze zelfs in de Studentenraad. Nordwin College heeft al jaren de laagste uitvalcijfers van Friesland, mede dankzij de goede studentenzorg.

Buma in dierenverblijf 1 klein.jpgTot slot nam Buma nog een kijkje op het VMBO-groen waar twee leerlingen hem opwachtten. De dames lieten hun school zien, inclusief het dierenverblijf. Een van de leerlingen was vorig jaar “Baas van Morgen” en mocht toen een dag op de stoel van de directeur zitten. Ze was niet zo blij met de keuken bij de kantine waar iedereen zomaar in en uit kon lopen. “Dat is nu veranderd”, vertelde ze trots. “Ik vind het fijn dat school ook echt iets met mijn opmerking heeft gedaan”.

De leerlingen en studenten wilden na afloop van de rondleiding nog graag even op de foto met de burgemeester, hij komt tenslotte niet elke dag op visite. Ze kijken terug op een leuk bezoek. Ze vonden dat Buma erg geïnteresseerd was en denken dat hij een goede indruk van hun school heeft gekregen.

Buma met leerlingen klein.jpgBuma met studenten klein.jpg

Terug