De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit

Als je als mens hoofdpijn hebt, neem je een aspirine. Maar wat doe je als je een koe bent en je voelt je niet lekker? Boeren zien vaak pas later als een dier zich niet goed voelt en dan is vaak antibiotica een redmiddel. Echter dieren weten heel goed hoe de natuur hun kan helpen bij gezondheid.

Om de dieren te gezonder te laten leven is vandaag het project ‘Boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ officieel gestart. In de gemeente Achtkarspelen doen 14 boeren (van de VANLA) mee. Er zijn 1700 bomen en struiken gekocht en die zullen geplant worden in boomwallen.

Thom Krol van biologisch landbouwbedrijf Hamstermieden in Drogeham is één van de boeren die mee doet. Krol wilde al jaren een boomwal realiseren, maar in het verleden mochten er alleen bijvoorbeeld Elzen geplant worden. Zijn herten hebben juist belang bij koperstruiken als Vlier. Dit kunnen wij nu realiseren met dit project.

Door de aanleg van de verschillende boomwallen wordt ook de biodiversiteit beter. Zo zullen er meer insecten komen. Studenten van de opleiding Veehouderij MBO 3&4 gaan de komende jaren het project monitoren. Wat eten de koeien graag of niet, hoe bevordert dit hun gezondheid en ook hun welzijn. Het project loopt vier jaar. De opgedane kennis wordt gedeeld op www.snoeivee.nl

boomwal.PNG

Joop Atsma, Eerste Kamerlid plantte symbolisch de eerste boom.

Voor meer informatie: https://www.samenfiks.nl/regioleren/boomwal-als-apotheek/

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/936383-boomwal-moet-apotheek-worden-voor-het-vee

Deelnemende partijen:
VANLA (Vereniging voor Argraisch Natuur en Landbouwbeheer Achtkarspelen)
Nordwin College
Van Hall Larenstein
Landschapsbeheer Friesland
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Wâldpyk

Terug