Boeren in Achtkarspelen gaan veevoer telen in boomwallen

Bron: Leeuwarder Courant, 24 januari 2020

Veertien boeren in Achtkarspelen gaan hun boomwallen verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit moet zorgen voor extra veevoer, een betere diergezondheid en een meer biodiversiteit.

De aftrap van dit vierjarige project vindt maandag 3 februari plaats bij de maatschap Bloemhoff in Surhuisterveen. Dorpsgenoot en Eerste Kamerlid Joop Atsma plant er de eerste boom.

Vee dat naast gras ook bladeren en twijgen van bomen en struiken eet, is veel gezonder omdat het extra mineralen, sporenelementen en vitamines binnen krijgt. En dat is ook wel logisch, verklaart secretaris Dictus Hoeksma van de agrarische natuurvereniging Vanla. ,,Een mens moet ook gevarieerd eten en niet zeven dagen per week spinazie.”

Het project moet kennis opleveren waar op termijn ook andere boeren profijt van kunnen hebben. Bij het project zijn diverse instanties betrokken. Naast Vanla gaat het onder meer om Landschapsbeheer Friesland, Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving en de onderwijsinstellingen (KCNL) Van Hall Larenstein en Nordwin College.

project boeren achtkarspelen.jpg
Het coulisselandschap in de Friese Wouden Foto LC

Lees ook dit bericht van Nieuwsblad Noordoost Friesland.

Terug