Nordwin College scoort gemiddeld in de keuzegids MBO 2020

Zaterdag 11 januari verscheen de nieuwe keuzegids MBO 2020 waarin 1300 opleidingen vergeleken worden op verschillen in baankans én de verschillen in onderwijskwaliteit. Nordwin College scoort dit jaar over de gehele linie gemiddeld. We zijn blij met de resultaten, vooral omdat de inspectie de borging van de kwaliteit onvoldoende heeft beoordeeld en die beoordeling heeft nog veel invloed op deze resultaten. Belangrijk vinden we het dat onze studenten onze opleidingen goed beoordelen.

Oordeel Nordwin College
Met 56 punten staan we dit jaar op de vijfde plek.afb1 keuzegids.fw.png

Aeres verstevigt dit jaar zijn koppositie. Dit wordt vooral veroorzaakt door het positieve oordeel van de inspectie. Studenten zijn over alle opleidingen ook bovengemiddeld tevreden, waarbij net als eerdere jaren agroproductie het best wordt beoordeeld.

Ook de nummers twee en drie doen het iets beter dan vorig jaar. Helicon krijgt bijvoorbeeld complimenten voor de opleidingen die onder het vakgebied natuur & milieu vallen. Zone.college doet het over de hele linie gemiddeld, met als positieve uitschieter agroproductie.

Terwijl de koplopers beter scoren dan vorig jaar, zakken de onderste scholen iets weg. Studenten van Wellantcollege zijn over voeding & vers en agroproductie heel tevreden, maar de klachten over het vakgebied dieren drukken het gemiddelde naar beneden. Nordwin College heeft nog steeds te maken met een negatief oordeel van de inspectie. Dit komt niet altijd overeen met wat de studenten van de opleidingen vinden, want zij zijn over het algemeen best tevreden.

Opleidingen
Alle opleidingen van Nordwin College scoren gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde van MBO-opleidingen op hetzelfde niveau. Een opleiding met 75 of meer punten krijgt het predicaat topopleiding. De opleidingen Medewerker voeding en technologie niveau 2 BBL en BOL, Vakbekwaammedewerker voeding en technologie niveau 3 BOL, Vakexpert voeding en kwaliteit niveau 4 bol en Vakexpert voeding en voorlichting niveau 4 BO, Vakexpert voeding en technologie niveau 4 BOL worden als goed beoordeeld met 68 punten. Dus bijna toppredicaat. Deze scores worden gevormd door opleidingsniveaus, instroomgegevens, studiesucces van studenten en het studentenoordeel.

Terug