Bezoek door Ministerie OC&W

Vandaag hebben medewerkers van het ministerie van OC&W een werkbezoek gebracht aan het MBO van Nordwin College in Leeuwarden. Dit bezoek stond in het teken van kwetsbare jongeren en een leven lang ontwikkelen. Er was een divers programma opgesteld waardoor OC&W een zo compleet mogelijk beeld van Nordwin College zou krijgen. Er zijn gesprekken gevoerd met directeuren, medewerkers van het S-team en Het Buro. Er is gesproken over de RIF ‘Wendbaar Vakmanschap’. En natuurlijk zijn onze studenten uitgebreid aan het woord geweest.

Aan het eind van het bezoek hebben de medewerkers van OC&W laten weten dat ze konden zien dat er bij Nordwin College met passie gewerkt wordt! De medewerkers zijn bevlogen en ook de studenten ervaren dat. Er zijn goede gesprekken gevoerd, ze hebben veel input gekregen en hebben inspiratie opgedaan.

Dit is een compliment voor Nordwin College!

 

bezoek ministerie

Terug