Succesvolle noordelijke samenwerking

Groningen, 14 november 2018

Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteerden een rapport over hun succesvolle samenwerking aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze noordelijke samenwerking, met als doel om jongeren een goede kans te geven op hoger onderwijs, wordt als voorbeeld gezien in Nederland. Door deze aanpak vallen minder mbo-studenten uit tijdens hun hbo-studie en gaan steeds meer mbo'ers een hbo-opleiding volgen.

Partners in plaats van concullega's

Waar de acht mbo- en drie hbo-instellingen normaal gesproken elkaars concullega's zijn, kiezen ze er met deze samenwerking voor elkaar als collega's te versterken. Dit werkt goed omdat de instellingen samenwerken met ruimte voor eigen invulling. Daarnaast zijn alle lagen van de instellingen betrokken, van bestuurders tot docenten en wordt er niet alleen gepraat maar ook concreet actie ondernomen.

Noordelijke aanpak doorstroom

De aanpak voor goede doorstroom is een concreet voorbeeld uit de samenwerking. Met alle instellingen is per opleidingsrichting beschreven welke vaardigheden en begeleiding studenten nodig hebben bij de overstap van mbo naar hbo. Vervolgens zijn er specifieke mbo-modules, de zogenaamde doorstroomkeuzedelen, ontwikkeld om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de start in het hbo. Deze mbo-modules vinden vaak ook al plaats op een van de hbo-instellingen. Jaarlijks bereiden enkele duizenden mbo'ers zich in Noord-Nederland via deze aanpak voor op hun hbo-studie.

Meer instroom, minder uitval

De samenwerking die in 2012 startte werpt z'n vruchten af. Het aantal mbo'ers dat voor een hbo-studie kiest neemt toe. Daar komt bij dat het aantal mbo-studenten dat tijdens hun hbo-opleiding stopt, is afgenomen en dus maken steeds meer mbo'ers hun hbo-studie af.

Over de samenwerking

De 8 mbo- en 3 hbo-instellingen in Noord-Nederland (Noorderpoort, Alfa college, Drenthe college, Friesland college, Nordwin College, ROC Friese Poort, ROC Menso Alting, Terra, Van Hall Larenstein, NHL Stenden en de Hanzehogeschool Groningen) werken sinds 2012 samen om de aansluiting tussen het mbo en het hbo te verbeteren.

Terug