Bestuur Nordwin College wordt vernieuwd

Nordwin College zet de ingezette koers voort met Ilona Dulfer en nieuwe leden in de Raad van Toezicht (RvT). Hiermee sluit Nordwin College een roerige periode af en zijn het bestuur en de RvT toekomstbestendig voor goed, groen onderwijs in Fryslân.

Per 1 juli 2018 treedt mevrouw Ilona Dulfer-Kooijman in vaste dienst bij Nordwin College als voorzitter College van Bestuur. Sinds 8 januari 2018 is mevrouw Dulfer aangesteld als waarnemend en daarna als voorzitter College van Bestuur ad interim. Met de voortzetting van het dienstverband van mevrouw Dulfer wordt de continuïteit, focus en kwaliteit van de ingezette weg verstevigd. Haar opdracht is het borgen van groen onderwijs in Fryslân om goed opgeleide medewerkers af te leveren aan de innovatieve groene sectoren. 

Daarnaast stellen drie leden van de RvT per 1 augustus 2018 hun zetel beschikbaar en verwelkomt de RvT twee nieuwe toezichtsleden ad interim: de heren Max Hoefeijzers en Anton Kotte. De RvT neemt haar verantwoordelijkheid met het benoemen van de nieuwe bestuurder en het vernieuwen van de RvT om ruimte te maken voor nieuw elan en nieuwe inzichten in het bestuur van Nordwin College. 

Met deze stappen kijkt Nordwin College met vertrouwen naar de toekomst.

Terug