Uitnodiging Meet & Eat Leeuwarden

Donderdag 14 december 2017 - De Koperen Tuin - Leeuwarden

Thema: Lokale producten voor alle Friezen binnen handbereik!

Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt vele kansen. Momenteel zijn er veel initiatieven gericht op de lokale voedselmarkt. Een prachtige beweging, maar hoe kunnen we hier nog meer ondersteuning en kracht aan geven?

De Friese Milieu Federatie nodigt u hierbij van harte uit voor de eerste Meet & Eat in Leeuwarden met als thema: 'Lokale producten voor alle Friezen binnen handbereik'. Deze vindt plaats op donderdag 14 december vanaf 16:00 uur in De Koperen Tuin in Leeuwarden.

Het wemelt momenteel in Friesland van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Veel van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), hebben moeite het hoofd boven water te houden, missen de middelen om op te schalen en worstelen met een efficiënte distributie en logistiek. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger?

We willen graag met ondernemers en initiatieven bekijken wat de volgende stappen zijn in Friesland voor het verkorten van de voedselketen. Uit te diepen onderwerpen kunnen zijn:
 

  • Verkennen van nieuwe afzetmarkten
  • Samenwerking op gebied van logistiek en distributie
  • Communicatie en ICT
  • Verdienmodellen
  • Nieuwe innovatieve concepten

Wat kunt u verwachten op deze dag?

Een overzicht van initiatieven in Friesland, verhalen van initiatiefnemers die veel hebben geleerd, een zoektocht naar kansen en belemmeringen en workshops om vraagstukken uit te diepen. We willen deze dag komen tot concrete plannen om de lokale voedselketen een extra impuls te geven.

U krijgt volop de mogelijkheid om andere spelers in de duurzame keten te ontmoeten. U maakt deel uit van een gezelschap van ongeveer 40 ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Praktisch

Tijdstip: 16.00 - 19:00 u, inclusief maaltijd.

Plaats: Leeuwarden, De Koperen Tuin - Parkeren kan in de parkeergarage aan het Oldehoofsterkerkhof

Het diner is samengesteld met lokale producten uit Friesland. Schuif je aan?

Deelname is gratis, opgave is verplicht. Aanmelden graag vóór 5 december middels de onderstaande aanmeldknop. Het definitieve programma wordt binnenkort toegezonden. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie (l.statema@friesemilieufederatie.nl).

Klink hier om aan te melden

 

 

Terug