Studenten maken Eetbare Watertuin bij Wetsus

Deze studenten (van de afdeling Groen, Natuur en Recreatie en Bos en Natuurterreinen) zijn bezig om drie watertrappen te maken. Een echt project waar uiteindelijk via een waterpomp een continue waterstroming zal plaatsvinden. Straks kunnen er vergeten eetbare waterplanten groeien.

Eetbare waterplanten bij de Water Campus
Het project behelst het opzetten van een goed lopende natte moestuin met eetbare waterplanten op het Water Campus terrein in Leeuwarden. Deze is aangelegd en wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, buurtbewoners, kunstenaars en (groene) ondernemers.

Diverse soorten waterplanten kweken
We maken gebruik van de bestaande terreinaanleg en via sawa’s, natte kweekbedden en waterplantenvelden kweken we een breed scala aan waterplanten. Deze waterplanten beslaan zowel oudere (deels vergeten) soorten als waterpeper, watermunt en slanke waterkers als nieuwere exotische waterplanten zoals breed pijlkruid, waternoot en watervenkel.

Het doel van de eetbare watertuin: sociaal, educatief en innovatief
De verschillende eetbare delen van de planten worden op diverse tijdstippen in het jaar geoogst. We willen deze straks in een paviljoen verwerken tot smoothies, thee, soep en salade. Het paviljoen moeten we nog bouwen. Het doel van de eetbare watertuin is:

  • sociaal (een ontmoetingsplaats voor verschillende groepen: wijkbewoners, studenten en bezoekers)
  • educatief (kennis maken en kennis vermeerderen in de praktijk)
  • innovatief (onderzoek naar nieuwe voedsel- en kweekmogelijkheden in combinatie met watertechnologie).

Kennis over eetbare waterplanten nieuw leven inblazen
Het project wil vroegere kennis over eetbare waterplanten in de vrije natuur weer nieuw leven inblazen want veel is verloren gegaan. De planten zijn zeldzaam geworden of verdwenen. De beelden die we kennen komen uit andere culturen, met name in Azië, waar we wel veel reguliere kweek op water zien: velden met waterplanten in China, drijvende moestuinen in Cambodja en niet te vergeten de sawa’s met rijst in onder meer Indonesië.

Samenwerkingspartners

  • FIKS: Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ze werken via echte opdrachten.
  • Realisatie: Nordwin College afdeling Groen, Natuur en recreatie.
  • Buurtcoöperatie De Hoftuinen.
  • Groenewoud/Buij, Cultureel ondernemers.
  • Buro Elodea, ecologisch onderzoek en advies.
  • Gemeente Leeuwarden ondersteunt het plan en bouwt een Waterbar op het terrein met een keuken, sanitaire voorzieningen en een groepsruimte om de tuin te faciliteren. (‘Water Connecting’ van CH2018).
  • Het Fonds Duurzaam Door van de Provincie Fryslân zorgt voor Financiële ondersteuning in de eerste fase van dit project.

Terug