Robot opent Lego Studio

legostudiorobot

Robot opent Lego Studio Nordwin College Buitenpost

BUITENPOST – Afgelopen week werd door een Lego robot de nieuwe Lego Studio van het Nordwin College in Buitenpost geopend. De robot verrichtte de officiële opening door het doorknippen van een lint. De plechtigheid werd voorafgegaan door een inleiding over Verbinding van Technologie en Lego door Annette Doornkamp, projectleider Promotie Techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Nordwin College in Buitenpost heeft als tweede school in Nederland een dergelijke studio weten te realiseren. Onder andere door deze studio kan de school een waardevolle bijdrage leveren aan het Bouwen aan Ambitie 5.

Dit is een project dat de focus legt op het opleiden voor de toekomst waarbij de vragen vanuit het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de eenentwintigste eeuw heel concreet worden gekoppeld aan de activiteiten van de leerlingen.

Dit schooljaar nemen alle scholen in Achtkarspelen deel aan dit project, dit geldt zowel voor het basis-, het voortgezet- als het beroepsonderwijs.

Lego is onderdeel van dit project, waarbij de opdrachten en materiaal op het Nordwin College van een hoger niveau zijn dan in het primair onderwijs. Op deze manier wordt een mooie doorgaande leerlijn gerealiseerd. De leerlingen kunnen met Lego op een speelse en uitdagende manier kennismaken met de technologie van nu en in de toekomst o.a.: programmeren, robotica, hydraulica en pneumatiek.

Het is de bedoeling dat de studio in de toekomst ook beschikbaar komt voor andere scholen en het bedrijfsleven.

Terug