The Natural Step is een methode voor strategische beweging richting duurzaamheid. De vier spelregels die zij hanteren voor een 100% duurzame wereld zijn kort en bondig en worden gebruikt als uitgangspunt bij het keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. Nordwin College vertaalde de vier spelregels in positieve taal voor jongeren: 

We bouwen aan een duurzame wereld doordat we samen leren hoe we …

1. rekening houden met de basisbehoeften van mensen en dieren

2. zorgvuldig en slim met materialen en grondstoffen omgaan

3. de kringlopen van de natuur respecteren

4.  giftige stoffen vervangen voor afbreekbare grondstoffen en brandstoffen