Eco-Schools

Om het brede palet aan activiteiten rond duurzame ontwikkeling een zichtbare plek te geven binnen de locaties van Nordwin College, werken we met het zeven stappenplan van Eco-Schools. Op elke locatie is een Eco-Team actief om de stappen te doorlopen en het keurmerk de Groene Vlag te behalen. Lees meer

Eco-Schools: Groene Vlag voor Nordwin College

Eco-Schools

Eco-Schools is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO.

Nordwin College

Op elke locatie is een Eco-team aanwezig. Dit Eco-team is een soort van werkgroep die Eco-Schools binnen de school coördineert en stimuleert. Het Eco-team bestaat uit leerlingen/studenten en docenten.

Groene Vlag

Nordwin College heeft als eerste school van Nederland met alle locaties in 2013 al de eerste Groene Vlag haalden. Dit is de hoogste onderscheiding van dit programma. Vervolgens haalden we, ook met alle locaties, in 2017 de 2e Groene Vlag. Omdat we een verdiepingsslag hadden gemaakt op het programma kregen we niet alleen voor de 2e keer de hoogste onderscheiding , maar ook kreeg elke locatie een excellentie-award. 

Student-led change

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Er moet ruimte zijn om te experimenteren met eigen oplossingen en handelingsperspectieven. Met een focus op gedrag en educatie daagt de Eco-Schoolsmethodiek uit tot het nemen van zeer veelzijdige maatregelen binnen de mogelijkheden van de school. De leerlingen/studenten gaan zelf op zoek naar hoe het geregeld is in de school en wat er beter kan rondom verschillende duurzaamheidsthema’s.

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie. Dit leidt tot verrassende inzichten en maatregelen die echt effect sorteren. De leerlingen enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en vormen zo het begin van de verandering. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.. 

Internationaal

Dit keurmerk is officieel erkend door de Verenigde Naties. Het programma wordt ondersteund door het United Nations Environment Programma (UNEP). Wereldwijd zijn er 14.000 Groene Vlaggen op meer dan 40.000 deelnemende scholen in 53 landen. Hiermee worden zo’n 11 miljoen scholieren en studenten en 800.000 leraren bereikt.

Bekijk voor meer informatie de website www.eco-schools.nl

> Terug naar boven